Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Action
Адрес
Град: София  1618
Улица/квартал: бул. Бъкстон 70 ап. ателие 1 карта
Телефони: +359 887 897 387
Email: stoeva.emi@gmail.com
Тематики
Филм и кинематография, Енциклопедии, справочници, речници
Статус
Активен
Кодове 978-954-92929  (Стари кодове: 978-954-90909)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Емилия Стоева Лице за контакт
Георги Генчев Николов управител Отговорно лице