Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Университетско издателство "Неофит Рилски"
Адрес
Град: Благоевград  2700
Улица/квартал: ул. Иван Михайлов 66 карта
Телефони: +359 73 588 544, +359 897 907 405
Факс: +359 73 885 516
Email: press@swu.bg
Url: http://press.swu.bg
Тематики
Изкуство, Психология, Литература, езикознание, лингвистика, Музика, Спорт, Периодични издания, Учебници за ВУЗ, История, Математика и статистика, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-00  (Стари кодове: 978-954-680)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Огнян Георгиев специалист Графичен дизайн и предпечат Лице за контакт
Радослав Петров директор Отговорно лице