Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Млад конструктор
Адрес
Град: Варна  9000
Улица/квартал: ул. Христо Самсаров 23 карта
Телефони: (052)600-093, 0888 817-834
Email: office@constructor.bg
Url: http://www.constructor.bg/mk
Тематики
Техника, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-92698  (Стари кодове: 978-954-91230)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
инж. Иво Василев Грудев Отговорно лице