Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Сдружение на жените военнослужещи
Адрес
Град: София  1606
Улица/квартал: бул. Тотлебен 34А, хотел Шипка офис 5 карта
Телефони: +359 889 314 371
Email: v.s.nikolova@mod.bg
Тематики
Военно дело, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-90577
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Вера Спахийска Отговорно лице