Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Пчелин 8
Адрес
Град: София  1463
Улица/квартал: бул. Патриарх Евтимий 59 карта
Телефони: +359 878 500 539
Email: konstantinm@abv.bg
Тематики
Научно-популярна литература, Енциклопедии, справочници, речници, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-90635
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Константин Медаров управител Отговорно лице