Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Джи Ен Би Тур
Адрес
Град: Варна  9020
Улица/квартал: жк Възраждане бл. 2 вх. 2 ет. 4 ап. 11 карта
Телефони: +359 888 452 597
Email: globalinj@gmail.com
Тематики
Хумор, сатира, Детско-юношеска литература, Картинна книга, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7576
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Николай Георгиев Бербенков Лице за контакт
Георги Николаев Бербенков управител Отговорно лице