Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Национален център по обществено здраве и анализи
Адрес
Град: София  1431
Улица/квартал: бул. Акад. Иван Ев. Гешов 15 карта
Телефони: +359 2 805 64 44
Email: ncphp@ncphp.government.bg
a.petrova@ncpha.government.bg
Url: http://ncphp.government.bg
Тематики
Периодични издания, Медицина, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-8404
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
доц. д-р Христо Хинков директор Отговорно лице
Адриана Петрова Лице за контакт Телефони: +359 2 951 54 20