Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Комисия за защита от дискриминация
Адрес
Град: София  1125
Улица/квартал: бул. Драган Цанков 35 карта
Телефони: +359 2 807 30 30
Факс: +359 2 870 84 48
Email: kzd@kzd.bg
Url: http://www.kzd-nondiscrimination.com
Тематики
Право
Статус
Активен
Допълнителна информация
Тематика на издаваните книги: защита срещу всички форми на дискриминация и нейното предотвратяване.
Кодове 978-619-90779
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
доц. д-р Ана Джумалиева Отговорно лице
Нели Гинева Лице за контакт Телефони: +359 2 807 30 69