Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ПуниПон
Адрес
Град: София  1164
Улица/квартал: кв. Лозенец, ул. Майор Томпсън 80 бл. 118 карта
Телефони: +359 898 582 040
Email: roumi_tchukliev@mail.bg
Тематики
Детски енциклопедии
Статус
Активен
Кодове 978-619-7022
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Офис [няма име]
Град: Пловдив  4000
Улица/квартал: ул. Кукленско шосе 21, админ. сграда ЗДМЛ ет. 6 карта
Телефони: +359 32 671 955
Факс: +359 32 671 955
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Румяна Чуклева изп. директор Отговорно лице