Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Сити Център
Адрес
Град: Варна  9002
Улица/квартал: ул. Марин Дринов 60 карта
Телефони: +359 878 924 069
Email: city_centur@abv.bg
Url: http://www.city-studio-bg.com
Тематики
Медицина
Статус
Активен
Кодове 978-619-7503
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://www.city-studio-bg.com
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Любомира Николова управител Отговорно лице