Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Доменика 6
Адрес
Град: Пловдив  4002
Улица/квартал: ул. Антон Страшимиров 4 карта
Телефони: +359 878 349 081
Email: kanelamed@gmail.com
Тематики
Наука, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91791
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Димитрия Чакова Отговорно лице