Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Компас
Адрес
Град: Варна  9009
Улица/квартал: карта
П.К.: 58
Email: kompbook_varna@yahoo.com
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Икономика, Фармация, хомеопатия, Литература за жената
Статус
Активен
Кодове 978-954-701  (Стари кодове: 978-954-8181)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Любен Иванов Любенов Отговорно лице