Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
България трейдинг
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: ул. Самоков 28 Д карта
Телефони: +359 878 444 054
Email: lubayonkova@abv.bg
Url: http://www.bulgariatraining.bg
Тематики
Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-90892
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Любка Иванова Йонкова Отговорно лице