Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Булархарт
Адрес
Град: София  1463
Улица/квартал: ул. Шандор Петъофи 63 карта
Телефони: +359 898 586 508
Email: boulev@abv.bg
Тематики
Архитектура и дизайн, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91015  (Стари кодове: 978-954-92211)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Тодор Веселинов Булев управител Отговорно лице