Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
МНЖ
Адрес
Град: София  1309
Улица/квартал: ул. Цар Симеон 300 карта
Телефони: +359 876 109 108
Email: magui_@abv.bg
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Литература, езикознание, лингвистика
Статус
Активен
Кодове 978-954-91995
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Маргарита Николова Железарова управител Отговорно лице