Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Имеон
Адрес
Град: Пловдив  4000
Улица/квартал: ул. Кръстю Пастухов 18 карта
Email: imeon_pb@abv.bg
Тематики
Фолклор и етнология, Поезия, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7416  (Стари кодове: 978-954-9449, 978-619-7180, 978-954-91567)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Василка Стоева Борова управител Отговорно лице