Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Еспринт
Адрес
Град: Велико Търново  5000
Улица/квартал: бул. България 6А карта
Телефони: +359 884 766 955
Email: esprint@abv.bg
Тематики
Научно-популярна литература, История, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-92615
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Кремена Симеонова управител Отговорно лице
Петър Симеонов Лице за контакт