Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Neofeedback
Адрес
Град: София  1142
Улица/квартал: ул. Венелин 29 карта
Телефони: +359 888 958 840
Email: office@otpechatai.me
print@otpechatai.me
Url: https://otpechatai.me/
Тематики
Психология, Медицина
Статус
Активен
Кодове 978-619-7739  (Стари кодове: 978-619-7329, 978-619-90145)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Милан Димитров управител Отговорно лице
Петър Креовски Лице за контакт