Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Сдружение "Център за творческо обучение"
Адрес
Град: София  1408
Улица/квартал: ул. Балша 17 карта
Телефони: + 359 888 901 692
Факс: +359 2 847 40 34
Email: iccf@mail.orbitel.bg
Url: http://www.cct.bg
Тематики
Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-91278  (Стари кодове: 978-619-90168)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Рени Димова председател на УС Отговорно лице