Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Институт за изкуство и терапия
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: бул. Витоша 65 ет. 1 ап. 1 карта
Телефони: +359 888 885 306
Email: elitsavelikova@gmail.com
Url: http://www.artstherapyinstitute.bg
Тематики
Психология
Статус
Активен
Кодове 978-619-7308
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Елица Великова управител Отговорно лице