Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
РИК Минерва
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: ул. Александър Жендов 6 карта
Телефони: +359 2 971 00 09
Факс: +359 2 971 00 08
Email: minerva@minerva-bg.net
Тематики
Вътрешна политика, международна политика, Енциклопедии, справочници, речници, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-8702  (Стари кодове: 978-954-90568)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Бойко Георгиев Зафиров Отговорно лице