Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателска къща "Виделина"
Адрес
Град: София  1408
Улица/квартал: жк Стрелбище, ул. Червена роза 42 карта
Телефони: +359 988 910 265
Email: videlina@hotmail.com
Тематики
Християнска религия, Поезия
Статус
Активен
Кодове 978-619-7660  (Стари кодове: 978-954-8925, 978-619-7302)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Стефан Йорданов Кирлашев Отговорно лице