Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
INPRINT
Адрес
Град: Пловдив  4003
Улица/квартал: ул. Георги Трингов 9 карта
Телефони: (032)908-900
Факс: (032)908-901
Email: info@tradeprint.org
Url: http://inprint.biz/
Тематики
Мода, Учебници, Занаяти, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7075
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Даниел Христов изп. директор Отговорно лице