Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Лакс Бук
Адрес
Град: Пловдив  4000
Улица/квартал: ул. Гладстон 53 карта
Телефони: +359 899 190 200
Email: laxbook@abv.bg
Тематики
Стоматология, Учебници за ВУЗ, Медицина
Статус
Активен
Кодове 978-619-189  (Стари кодове: 978-954-8326, 978-954-9806)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Васил Асенов Петров управител Отговорно лице