Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Лакс Бук
Адрес
Град: Пловдив  4000
Улица/квартал: ул. Васил Априлов 38 карта
Телефони: (032)648-791, 0899 190-200
Email: laxbook@abv.bg
Тематики
Стоматология, Учебници за ВУЗ, Медицина
Статус
Активен
Кодове 978-619-189  (Стари кодове: 978-954-8326, 978-954-9806)
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Офис [няма име]
Град: Кресна  2840
Улица/квартал: ул. Вардар 44 карта
Книжарница [няма име]
Град: Пловдив  4000
Улица/квартал: ул. Гладстон 55 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Васил Асенов Петров управител Отговорно лице