Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Цветелина Димитрова Петкова
Адрес
Град: София  1360
Улица/квартал: жк Люлин 1 бл. 033 вх. В карта
Телефони: +359 879 846 755
Email: tcvetelinka@gmail.com
Тематики
Изкуство, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91156
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Цветелина Димитрова Петкова Отговорно лице