Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация "Партньори - България"
Адрес
Град: София  1164
Улица/квартал: жк Лозенец, ул. Якубица 2 вх. А ет. 3 ап. 13 карта
Телефони: +359 888 662 301
Email: daniela@partnersbg.org
Url: http://www.partnersbg.org
Тематики
Екология, Психология, Обществени науки, социология, Право, Учебници, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-9945
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
д-р Даниела Димитрова Коларова директор Отговорно лице