Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
УНИЦЕФ България
Адрес
Град: София  1504
Улица/квартал: бул. Александър Дондуков 87 ет. 2 карта
Телефони: +359 2 969 62 08
Факс: +359 2 969 62 09
Email: lvassileva@unicef.org
Url: http://www.unicef.bg
Тематики
Семейство, отглеждане на деца, семейни взаимоотношения, Обществени науки, социология, Вътрешна политика, международна политика
Статус
Активен
Кодове 978-619-7307  (Стари кодове: 978-954-92855)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Жаклин Цочева директор "Комуникации" Лице за контакт
Мария Хесус Конде представител на УНИЦЕФ в България Отговорно лице