Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Стела Красимирова Николова-Байфийлд
Адрес
Град: София  1619
Улица/квартал: кв. Княжево, ул. Княжевска бл. 48 карта
Телефони: +359 877 113 545
Email: stelanikolova99@gmail.com
Тематики
Детско-юношеска литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91335
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Стела Красимирова Николова-Байфийлд Отговорно лице