Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Висше училище по мениджмънт
Адрес
Град: Варна  9000
Улица/квартал: ул. Оборище 13А карта
Телефони: +359 52 602 556
Факс: +359 52 602 556
Email: dobrich_user@vumk.eu
Url: http://www.vumk.eu
http://www.vum.bg
Тематики
Икономика, Учебници за ВУЗ
Статус
Активен
Кодове 978-954-635
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница Книжарница
Град: Добрич  9300
Улица/квартал: ул. България 3 карта
Офис Офис
Град: Добрич  9300
Улица/квартал: ул. България 3 карта
Телефони: +359 58 655 620
Факс: +359 58 605 760
Url: http://www.vumk.eu
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
доц. д-р Тодор Радев президент Отговорно лице
Виолета Димитрова координатор Лице за контакт Телефони: +359 58 655 626, +359 888 677 429
Елена Юрченко директор Библиотечно-информационен комплекс към ВУМ Лице за контакт Телефони: +359 58 655 614, +359 887 541 783