Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Живея Безплатен Център
Адрес
Град: Варна  9000
Улица/квартал: жк Чайка бл. 5 вх. Е ет. 6 ап. 96 карта
Email: livefreecenter@abv.bg
Url: http://www.live-free-center.eu
Тематики
Психология, Образование, просвета, специално образование
Статус
Спрял да издава
Кодове 978-619-90841
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Стефка Стефанова Димитрова Отговорно лице