Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ЕЛЕСТРА
Адрес
Град: София  1510
Улица/квартал: жк Хаджи Димитър, ул. Клисура 2 карта
Телефони: +359 884 708 704
Email: office@elestra.bg
Тематики
Психология, Медицина
Статус
Активен
Кодове 978-619-7292  (Стари кодове: 978-619-90129)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Елка Димитрова Якимова Лице за контакт
Татяна Димитрова Цветкова управител Отговорно лице