Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Сила и живот
Адрес
Град: Бургас  8001
Улица/квартал: ул. Димитър Благоев 1 карта
П.К.: 609
Телефони: (056)20-965
Тематики
Дъновизъм, Художествено-документална литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-8146
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Милка Кралева Отговорно лице