Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг - София
Адрес
Град: София  1612
Улица/квартал: бул. Борис III 126 карта
Телефони: +359 2 445 61 46; +359 885 514 511
Факс: +359 2 445 61 45
Email: mtm_college@hotmail.com
milena_hubanova@mtmcollege.bg
Url: http://www.mtmcollege.org
Тематики
Икономика, Учебници
Статус
Активен
Кодове 978-954-2971  (Стари кодове: 978-954-90795)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ана Хубанова директор Отговорно лице
Милена Хубанова Лице за контакт