Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Светулка 44 АТЕНЕЙ
Адрес
Град: София  1309
Улица/квартал: кв. Зона Б-19, ул.Перник 176 бл. 11-12 вх. Б карта
Телефони: (02)828-93-01
Email: svetulka44@abv.bg
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Биографии, Енциклопедии, справочници, речници, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-309  (Стари кодове: 978-954-8061)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Светла Георгиева Анастасова управител Отговорно лице