Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Лимитрофи Театър
Адрес
Град: София  1220
Улица/квартал: жк Надежда 2, бл. 246 карта
Телефони: (02)836-18-64
Email: snejanka_mihaylova@yahoo.com
Url: http://www.thelastbooks.com
Тематики
Изкуство, Театър и драма
Статус
Активен
Кодове 978-954-92943
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Снежанка Михайлова Отговорно лице