Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация "Международна социална служба - България"
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: бул. Дондуков 5 вх. В ет. 4 ап. 14 карта
Телефони: (02)988-86-24
Факс: (02)983-39-34
Email: miglena_bald@yahoo.com
Тематики
Социални грижи, социално осигуряване
Статус
Активен
Кодове 978-954-92979
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Илиян Панайотов Кършев председател на УС Отговорно лице