Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Логопедичен център "Ромел"
Адрес
Град: София  1505
Улица/квартал: ул. Русалка 6 карта
Телефони: 0897 744-353
Email: logoped@techno-link.com
Url: http://www.logoped-romel.com
Тематики
Медицина, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-9458  (Стари кодове: 978-954-91270)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Емил Боянов Йосифов президент Отговорно лице