Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Педагог 6
Адрес
Град: София  1408
Улица/квартал: карта
П.К.: 82
Телефони: +35929 544 147, +35929 544 143
Факс: +35928 519 147
Email: info@pedagog6.com
pedagog6@yahoo.com
Url: http://www.pedagog6.com
Тематики
Учебници за СОУ, Компютър и информационни науки, обработка на данни, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-324  (Стари кодове: 978-954-8249)
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница Фирмен щанд
Град: София  1528
Улица/квартал: бул. Искърско шосе 19 карта
Телефони: (02)979-09-66
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Светла Василева Луизова Отговорно лице