Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Агенция Медиа Консулт МСА
Адрес
Град: София  1164
Улица/квартал: ул. Добри Войников 19 карта
Телефони: +359 888 508 015
Email: office@apart-bg.com
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7351
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Венцислав Богданов Кулев управител Отговорно лице