Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
РОМИНА
Адрес
Град: София  1797
Улица/квартал: жк Младост 1 бл. 98 Б карта
Телефони: (02)870-70-25
Email: rrromina@abv.bg
Тематики
Икономика, Учебници за ВУЗ, Право
Статус
Активен
Кодове 978-954-379  (Стари кодове: 978-954-8971)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Румяна Йорданова Филипова управител Отговорно лице