Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Рекламна къща "Тих-Ивел"
Адрес
Град: София  1505
Улица/квартал: ул. Оборище 100 ет. 1 ап. офис 1 карта
Телефони: (02)846-87-70; (02)846-87-65
Факс: (02)846-87-65
Email: office@tihivel.com
Url: http://www.tihivel.com
Тематики
История, Художествено-документална литература, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-9310  (Стари кодове: 978-954-90735)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ели Русинова Юрукова Отговорно лице
Поля Пейчева Лице за контакт