Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Явор Иванов
Адрес
Град: София  1618
Улица/квартал: карта
Email: iavor.ivanov@gmail.com
Тематики
Археология
Статус
Активен
Кодове 978-619-92167
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Явор Ангелов Иванов Отговорно лице