Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
МАТКОМ
Адрес
Град: София  1231
Улица/квартал: жк Надежда бл. 462 карта
Телефони: +359 2 936 15 04
Email: matcom@mail.bg
Тематики
Учебници за СОУ, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-7423  (Стари кодове: 978-954-9930)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Марияна Йорданова Тодорова управител Отговорно лице