Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Си-еМ
Адрес
Град: София  1359
Улица/квартал: жк Люлин 4, ул. 406, бл.433 карта
Телефони: 0888 972-927
Email: vgarnev@gmail.com
Тематики
Енциклопедии, справочници, речници, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-91463
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Величко Георгиев Гърнев управител Отговорно лице