Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Анатоли Малаков
Адрес
Град: Елена  5070
Улица/квартал: карта
Телефони: +359 885 775 115
Email: anatoly.malakov@gmail.com
Тематики
Астрология
Статус
Активен
Кодове 978-619-92565
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Анатоли Иванов Малаков Отговорно лице