Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
НЕКСТ БЕСТ
Адрес
Град: София  1618
Улица/квартал: ул. Архитект Франк Лойд Райт 4 ап. офис 4 карта
Телефони: +359 879 571 034
Email: godlessera@protonmail.com
Url: http://godlessera.com/
Тематики
Философия, Фантастика, Художествено-документална литература, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91811
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ангел Георгиев Ангелов Отговорно лице