Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Пламен Христов Яковлиев
Адрес
Град: Стара Загора  6000
Улица/квартал: бул. Славянски 19 ет. 2 ап. 28 карта
Телефони: +359 887 526 143
Email: yakovliev@abv.bg
Тематики
Медицина
Статус
Активен
Кодове 978-619-91141
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Пламен Христов Яковлиев Отговорно лице