Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Next Page Foundation
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Екзарх Йосиф 60 карта
Телефони: +359 2 983 31 17
Факс: +359 2 983 31 17
Email: dyosifova@npage.org
Url: http://www.npage.org/en
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-90316
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Яна Генова изп. директор Отговорно лице
Дияна Йосифова Лице за контакт