Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Агенция Бизнес
Адрес
Град: Пловдив  4000
Улица/квартал: ул. Гладстон 1 карта
Телефони: (032)622-396, (032)628-770
Email: abnrotary@yahoo.com
Тематики
Биографии, Художествено-документална литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-9392  (Стари кодове: 978-954-91124)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Наско Начев изп. директор Отговорно лице