Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Книги Александрия
Адрес
Град: София  1415
Улица/квартал: кв. Драгалевци, ул. Чемшир 45 карта
Телефони: +359 899 820 705
Email: team@alexandria.bg
Url: https://alexandria.bg/
Тематики
Психология, Здраве и красота, Спорт, Астрология, Биографии, Промишленост, бизнес и мениджмънт
Статус
Активен
Кодове 978-619-7720
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Юлиан Тонкин управител Отговорно лице
Албена Тонкин Лице за контакт